Beskrivelse

Du som søker må innhente gravetillatelse både fra kommunen og fra gravemeldingstjenesten Geomatikk AS. For graving i fylkesvei og riksvei/europavei må det i tillegg innhentes tillatelse fra Statens Vegvesen. Graving på annen manns grunn krever tillatelse fra grunneier(e).

Før graving kan igangsettes må søker også kontakte gravemeldingstjenesten Geomatikk AS. Geomatikk AS påviser blant annet kabler på vegne av Telenor AS. Geomatikk AS kan kontaktes via kundeportalen på www.gravemelding.no, eller per telefon 09146.


Behandlingstid:
Det anbefales at gravetillatelse innhentes 3 uker før graving skal skje pga at saken skal behandles av flere instanser, og på grunn av mulig ventetid for påvisning av kabler.

Pris for tjenesten

Behandlingsgebyr:
Søknad om gravemelding belastes med et behandlingsgebyr - i henhold til Sør-Varanger kommunes gebyrreglement.

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

For raskest mulig saksgang anbefales det å bruke elektronisk søknadsskjema som finnes nederst på denne siden.

Søknadsskjema kan også lastes ned, eller fås ved henvendelse til Servicekontoret, som også kan veilede i utfylling av skjemaet. Utfylt skjema vedlagt kart sendes Sør-Varanger kommune, postboks 406, 9915 Kirkenes eller postmottak@svk.no.

Vedlegg

Som vedlegg til skjemaet må det følge kart med markert graveområde.
Kart kan hentes fra vår interaktive karttjeneste eller ved henvendelse til Servicekontoret.

Annen informasjon

Kontaktinformasjon:
Sør-Varanger kommune, postboks 406, 9915 Kirkenes. Besøksadresse: Rådhuset.
Tlf. 78 97 74 00.  

Kontaktinformasjon for påvisning av kabler:

Sterkstrømskabler (El-kabler):    Varanger KraftNett AS, tlf. 78 96 26 00, fax 78 96 26 02. 
Fiber:                                           Varanger Kraft Utvikling, tlf 78 96 26 00
Kommunale fiberkabler:              IT-avdelingen, Sør-Varanger kommune, tlf. 78 97 74 00

 

Skal du utføre arbeid på eller ved offentlig vei eller arealer, må du søke om gravetillatelse.

Søknaden behandles i medhold av veglovens §§ 32 og 57 med forskrifter, og er gebyrbelagt.