Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
Illustrasjon av ny bru med fylling ved fjære sjø

KUNNGJØRING: ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR E105 PARSELL 1B RUNDVATN-ELVENES

Sør-Varanger kommunestyre vedtok i møte 29.01.14, sak 002/14 Endring av Detaljregulering for E105 Rundvatnet – Elvenes Parsell 1B, planID 2011017.

 

Det kunngjøres herved om planvedtaket i henhold til plan- og bygningslovens (pbl) § 12-12, jf. § 12-14. Endringen omfatter:

  1. Endring av et område på østsiden av Bøkfjorden mellom profil 4500 og 4700 fra formål Friluftsområde i sjø og vassdrag til Veiformål.
  2. Anleggsvei vest for Rundvatnet, fra dagens E105 til ny, mellom profil 2650 og 3000 fjernes i sin helhet.

 

Kommunestyrets vedtak og vedtatte detaljregulering er kan leses på Servicekontoret i Rådhuset, Kirkenes eller lastes ned her:

VEDTAK ENDRING AV DETALJREGULERING FOR E105 RUNDVATNET - ELVENES PARSELL 1 B

plankart detaljregulering E105 parsell 1B endring

planbeskrivelse detaljregulering E105 parsell 1B endring

planbestemmelser detaljregulering E105 parsell 1B endring

Illustrasjonshefte

Notat Beskrivelse endring av detaljregulering for E105 1B

Tilleggsutredning til konsekvensutredning for landskapsbilde

Tilleggsutredning til konsekvensutredning for naturmiljø

 

Vedtaket kan påklages iht. plan- og bygningslovens § 1-9 og forvaltningslovens § 28. Parter og andre med rettslig klageinteresse kan klage til Fylkesmannen innen 24.02.14.

Eventuell klage sendes for forberedende behandling til Sør-Varanger kommune, Plan og Utvikling, boks 406, 9915 Kirkenes, eller: postmottak@svk.no.

Om retten til å kreve innløsning vises til Plan- og bygningslovens § 15 og 16.

 

Kirkenes, 30.01.14

Virksomhetsleder for Plan og byggesak