Arbeidet består i å feie opp sand og løv fra gater, fortau og gangstier. Utstyr vi benytter er en kostebil med oppsug og en hjullaster med diagonalkost. Dette kan medføre noe støv i perioder avhengig av værforhold. Vi starter i sentrum og jobber oss utover mot Hesseng, Sandnes og Bjørnevatn. Vi har som mål å være ferdig med det meste før 17. mai. Vi henstiller også til publikum om ikke å dynge opp sand og løv i donger da dette kan bli vanskelig å fjerne.

Ved spørsmål kan oppsynsmann Kurt Hansen kontaktes på tlf. 91825301.