Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
Scooterløype

Scooterløype

UTLAGT TIL OFFENTLIG ETTERSYN

FORSKRIFT OM KOMMUNALT LØYPENETT I SØR-VARANGER KOMMUNE

Sør-Varanger kommune legger med dette ut forslag til lokal forskrift for snøscooterløyper med tilhørende løypekart til offentlig ettersyn i 6 uker.

Høringsfrist settes til 7. mars 2016.

 

Utvalg for miljø og næring har i møte 14.01.16, sak 001/16 vedtatt følgende:

"Med hjemmel i § 4 a. i Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag av 10. juni 1977 og endringsforskrift av 19. juni 2015, legger Sør-Varanger kommune ut forslag til lokal forskrift for snøscooterløyper med tilhørende løypekart til offentlig ettersyn i 6 uker."

 

Plandokumentene er lagt ut for offentlig ettersyn fram til 7. mars 2016, og kan lastes ned her:

Forskrift og saksdokumenter:

Forskrift for snøscooterløyper i Sør-Varanger kommune.pdf

snoscooter-loypebeskrivelse-forskrift-2016.pdf

Saksframlegg 14. januar - forskrift.pdf

vurdering-nml-friluftsliv.pdf

RISIKOVURDERINGSSKJEMA.pdf

Skuterløypekart:

scooterløyper oversiktskart utskriftformat A0.pdf

oversiktskart nye scooterløyper og viktige friluftslivområder utskriftsformat a0.pdf

TEGNFORKLARING nye scooterløyper.pdf

Neiden/Vestre Sør-Varanger:

Bugøynes utskriftsformat A3 stående.pdf

Neiden - Gallok - Bugøyfjord utskriftsformat A3 stående.pdf

Neiden - Spurvneset - Munkefjord utskriftsformat A3.pdf

Neiden - Munkefjord utskriftformat A3.pdf

Pasvik/Midtre Sør-Varanger:

Sandnes - Munkefjord utskriftformat A3.pdf

Sandnes - Elvenes - Skrukkebukt - Sagvannet utskriftformat A3.pdf

Bjørnsund - Skrøytnes- Melkefoss - Sameti Utskriftsformat A3 ligg.pdf

Sameti - Skogfoss - Kobbfoss - Hasseltjern utskriftformat A3.pdf

Spurven - Hasseltjern - Vaggetemvann utskriftformat A3.pdf

Vaggetemvann - Kjerringnes - Fjærvann utskriftformat A3.pdf

Jakobsnes/Jarfjord:

Jakobsnes - Ropelv - Jarfjordbotn Utskriftsformat A3 stående.pdf

Tårnet - Lanabukt - Grensen utskriftformat A3.pdf

Tårnet - Jarfjordfjellet utskriftformat A3.pdf

 

Innspill/merknader til forskriften sendes innen 7. mars 2016 til

postmottak@svk.no

eller

Sør-Varanger Kommune, postboks 406, 9915 Kirkenes.

Vennligst oppgi vår referanse: 15/104.

 

Forskriften, kart og saksdokumenter kan også leses på Servicekontoret (Rådhuset i Kirkenes) og Sør-Varanger bibliotek.