Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
KILA

KIRKENES INDUSTRIAL LOGISTICS AREAL

TIL HØRING/OFFENTLIG ETTERSYN: FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR SØRLIG ATKOMST TIL KILA

I medhold av Plan- og bygningslovens § 12-10 legges Forslag til detaljregulering fro sørlig atkomst til KILA, planID: 2013019 ut til høring og offentlig ettersyn etter 1.gangsbehandling i Utvalg for Plan og Samferdsel i møte 03.07.14, sak 067/14.

 

Formålet med planarbeidet er å legge til rette for atkomstvei til Kirkenes Industrial Logistics Area (på Slambanken) fra E6 ved Hesseng.

 

Plandokumentene og utvalgets vedtak kan lastes ned her:

VEDTAK 030714 FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR SØRLIG ATKOMST TIL KILA.pdf

2013019_Beskrivelse forslag til Detaljregulering for sørlig atkomst til KILA.pdf

2013019_Bestemmelser forslag til Detaljregulering for sørlig atkomst til KILA.pdf

2013019_Plankart forslag til Detaljregulering for sørlig atkomst til KILA (hefte).pdf

2013019_ROS-analyse Detaljregulering for sørlig atkomst til KILA.pdf

2011_11_09_Rapport_Transportanalyse Kirkenes.pdf

2011_11_06 Naturtyper og biologisk mangfold.pdf

Rapport - kartlegging av vegetasjon - KILA.pdf

HAZID-analyse.pdf

 

Planforslaget er utlagt til offentlig ettersyn på kommunens hjemmesider og ved servicekontoret, Rådhuset i Kirkenes i 10 uker.

Evt. uttalelse/merknader sendes kommunens postmottak per e-post: postmottak@svk.no, eller Sør-Varanger Kommune, postboks 406, 9915 Kirkenes, innen 15.09.14.

 

Vennligst oppgi vår referanse: 14/622

 

Plan- og Utviklingssjef