​Kommuneplanens arealdel 2018-2030 ble vedtatt i Sør-Varanger kommunestyre den 14.02.2018, sak 020/18.

Planen består av følgende dokumenter:

Planbeskrivelse:

2004105_PLANBESKRIVELSE KPA 2018-2030_010218.pdf

Planbestemmelser:

2004105_PLANBESTEMMELSER KPA 2018-2030.pdf

Vedlegg:

2004105Vedlegg 1 Planer som fortsatt skal gjelde_KPA010218.pdf

2004105Vedlegg 2 Parkeringsbestemmelser KPA_010218.pdf

2004105Vedlegg 3_LNFR Eksisterende Boliger og Fritidsboliger i Distrikta og Uregulerte områder KPA.pdf

2004105Vedlegg 4_LNFR-Spredt Eksisterende Bebyggelse i Ødemarksområder og ved Sjø KPA010218.pdf

2004105Vedlegg 5 ENKR-P-08 Høyderestriksjonskart Kirkenes lufthavn.pdf

2004105Vedlegg 6 ENKR-P-09 Byggerestriksjonskart Kirkenes lufthavn.pdf

2004105Vedlegg 7 Flystøysonekart Kirkenes lufthavn 030308.pdf

Risiko og sårbarhetsanalyse:

2004105ROS-analyse_KPA2018-2030_010218.pdf

Plankart:

Plankartet kan ses her: https://kommunekart.com

2004105_PL Kommuneplanens arealdel 2018-2030.pdf

2004105_Tegnforklaring Kommuneplanens arealdel 2018-2030.pdf

1 KPA delområde Grensefoss Skogfoss.pdf

2 KPA delområde Skogfoss Svanvik.pdf

3 KPA delområde Svanvik Homfoss Langvasseid.pdf

4 KPA delområde Langvasseid Håbethkrysset Sandnesbrua.pdf

5 KPA delområde Bugøynes Brannsletta Bugøyfjord.pdf

6 KPA delområde Bugøyfjord Neiden Munkefjord.pdf

7 KPA delområde Jakobnesområde Elvenes til Jarfjord Bøkfjord.pdf

8 KPA delområde Jarfjordområdet.pdf

9 KPA delområde Tømmernes.pdf

10 KPA delområde Skogerøya.pdf

11 KPA delområde Kirkeneshalvøya.pdf

Saksbehandling og Planvedtak:

KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2018-2030 - SLUTTBEHANDLING.pdf

NOTAT RÅDMANNENS MERKNADSBEHANDLING ETTER 2GANGS HØRING KPA_010218.pdf

Øvrige saksdokumenter finnes på:

http://innsyn.e-kommune.no/innsyn_sorvaranger/wfinnsyn.ashx?response=arkivsak_detaljer&arkivsakid=2013000263&

 

​Plan- og Utviklingsavdelingen