Det er skiltet til Malbekkmoen fra fylkesvegen v/Øverli.

"Dagens skogsdrift i Pavik - en næring vekst"
- Demonstrasjon av hogstmaskin og lassbærer
- Info om dagens tynningshogst, hva gjøres og hvorfor
- Verdiskaping fra skogen i dag og fremover
- Skogsbilvegene i Pasvik - satsing på vegvedlikehold i 2016, hva betyr vegene for skognæringa, og almennheten

Bålkaffe og wienerbrød serveres.

Velkommen!