I møte 20.03.13 vedtok kommunestyret følgende endringer i kretsene:

1. Valgkrets 10, Langfjorddalen, endrer navn til nedre Pasvikdalen valgkrets.
2. Valgkrets 02, Bugøyfjord legges ned. Kretsen overføres til 04, Neiden.
3. Valgkrets 07, Elvenes legges ned. Kretsen overføres til 16, Hesseng

Kretsnedleggelsene betyr at velgere tilhørende Bugøyfjord krets får nytt valglokale på skolen i Neiden, og velgere tilhørende Elvenes krets får nytt valglokale på Hesseng skole.

Forøvrig har velgere anledning til å avgi stemme i en hvilken som helst krets på valgdagene, så lenge velger er manntallsført i Sør-Varanger kommune.

Det er også anledning til å avgi forhåndsstemme i perioden 10.08. - 06.09.13 på Rådhuset og de steder kommunen ellers oppgir.