Stemmekretser, lokaler og åpningstider
Krets: Lokale: Åpningstid
Kirkenes Samfunnshuset Søndag: 17 - 20
Mandag: 10 - 20
Hesseng Hesseng flerbrukssenter Søndag: 17 - 20
Mandag: 10 - 20
Sandnes Sandnes skole Søndag: 17 - 20
Mandag: 10 - 20
Bjørnevatn Bjørnevatn skole Søndag: 17 - 20
Mandag: 10 - 20
Langfjorddalen Pasvik oppvekstsenter, Svanvik Søndag: 17 - 20
Mandag: 13 - 19
Skogfoss Skogfoss oppvekstsenter Søndag: 17 - 20
Mandag: 13 - 19
Elvenes Lisadellhaugen barnehage Søndag: 17 - 20
Mandag: 13 - 19
Jakobsnes Jakobsnes oppvekstsenter Søndag: 17 - 20
Mandag: 13 - 19
Jarfjord Jarfjord oppvekstsenter, Tårnet Søndag: 17 - 20
Mandag: 13 - 19
Neiden Neiden oppvekstsenter Søndag: 17 - 20
Mandag: 13 - 19
Bugøyfjord Grendehuset Søndag: 17 - 20
Mandag: 13 - 19
Bugøynes Bugøynes oppvekstsenter Søndag: 17 - 20
Mandag: 13 - 19

Tidligstemme
Velgere som oppholder seg innenriks, unntatt på Svalbard og Jan Mayen, og som ikke kan avgi stemme i perioden for forhåndsstemmegivning eller på valgtinget, kan henvende seg til Sør-Varanger kommune og – etter avtale - avgi stemme fra 1. juli og frem til forhåndsstemmegivningen starter 10. august. Tidligstemmegiving skjer på servicekontoret.

Vi gjør oppmerksom på at de ordinære stemmesedlene ikke vil foreligge på dette tidspunkt, slik at det bare blir mulig å levere rene partistemmer – uten mulighet til å påvirke hvilke kandidater som skal velges.

Ordinær forhåndsstemmegiving på servicekontoret
Fra onsdag 10. august til og med fredag 9. september blir det anledning til å forhåndsstemme. Forhåndsstemmingen skjer på servicekontoret mandag - fredag fra kl. 09:00 - 15:00, og ved biblioteket innenfor ordinær åpningstid.

Sør-Varanger kommune kommer også til å motta forhåndsstemmer andre steder i kommunen, bl.a. institusjonene, sykehuset, GSV, Kirkenes videregående skole og AMFI Kirkenes. Tid og steder blir kunngjort senere.

Dersom du forhåndsstemmer, kan du stemme i hvilken som helst kommune i landet. Din stemme blir da sendt til din hjemkommune. Husk å ta med valgkort!

Valgkort
Alle velgere får tilsendt valgkort i posten. Valgkortet blir utarbeidet på grunnlag av folkeregisterets opplysninger om velgernes bostedsadresse pr. 30. juni i valgåret. Det er altså denne adressen som avgjør hvilken kommune du har stemmerett i.

På valgkortet finner du informasjon om åpningstid og hvilket valglokale du skal bruke på valgdagen.

Dersom du forhåndsstemmer, kan du stemme i hvilken som helst kommune i landet. Din stemme blir da sendt til din hjemkommune.

Det er ikke nødvendig å ha med seg valgkortet for å stemme, men det forenkler arbeidet for valgfunksjonærene dersom du tar det med. Det går derfor raskere for deg å stemme dersom du har med deg valgkortet. Har du ikke mottatt valgkortet i posten eller har mistet det, kan du altså møte opp i valglokalet likevel for å stemme. Husk at du må ha med legitimasjon.