I medhold av valglovens § 7 legges følgende lister ut til offentlig ettersyn:

 

 

 

 

  • SENTERPARTIET
  • HØYRE
  • VENSTRE
  • FREMSKRITTSPARTIET
  • ARBEIDERPARTIET
  • SOSIALISTISK VENSTREPARTI
  • KRISTELIG FOLKEPARTI
  • MILJØPARTIET DE GRØNNE
  • PARTIET DE KRISTNE

Lister med kandidatnavn