Kommunal- og moderniseringsdepartementet har laget en oversikt over lokaler i hele landet, der du kan avgi forhåndsstemme, eller stemme på valgdagen.