Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Valg 2015

Her vil Sør-Varanger kommune informere om valget 2015.
Valgdager for kommune- og fylkestingsvalget er 13. og 14. september 2015.
Se også valg.no

Står du i manntallet?

Manntallet legges ut til offentlig ettersyn på servicekontoret, Rådhuset fra og med 13. juli 2015.

Valg 2011 Logo 521x206_300x119

Tidligstemmegivning

Velgere som ønsker å stemme til fylkestings- og/eller kommunestyrevalget før ordinær forhåndsstemmegivning begynner, kan gjøre dette i perioden 01.07. til og med 07.08.15. 

Valg 2011 Logo 521x206_300x119

Valg 2015 - innkomne listeforslag

I medhold av valglovens § 6-6 legges innkomne listeforslag til kommunestyrevalget 2015 ut til offentlig ettersyn etterhvert som de kommer inn. Frist for innlevering av lister er 31. mars 2015 kl. 12:00.

Ved fristens utløp er det innkommet 9 listeforslag til høstens valg.

Valgstyret (formannskapet) vil innen 1. juni 2015 behandle listeforslagene.

 

Valg 2011 Logo 521x206_300x119

Valg 2015 - lurer du på noe?

Bosatt i utlandet? Stemme for første gang? Stemme på forhånd? Trenger du bistand?

Regjeringen har egne nettsider som kanskje kan være til hjelp: Valgportalen

Valg 2011 Logo 521x206_300x119

Valg 2015 - innlevering av listeforslag

Fristen for innlevering av lister til kommunestyrevalget 2015 er tirsdag 31. mars kl. 12:00. Listene sendes/leveres Sør-Varanger kommune, boks 406, 9915 Kirkenes.

Ved levering av liste, vil det utleveres en kvittering for at denne er mottatt hos kommunen.

Valg 2011 Logo 521x206_300x119

Antallet representanter i kommunestyret øker fra høsten 2015

Høsten 2015 er det kommunestyrevalg, og i Sør-Varanger har det en tid vært 25 representanter i vårt øverste politiske organ. Siden kommunen nå har passert "det magiske tallet" 10.000 innbyggere, må derfor også antallet folkevalgte økes.

Kommunestyret vedtok i sitt møte 10.12.14 å øke antallet representanter fra 25 til 27 fra neste kommunestyreperiode, som starter høsten 2015.

Valg 2011 Logo 521x206_300x119

Valg 2015: Valgdager fastsatt

I tillegg til den ordinære valgdagen 14. september neste år, har kommunestyret 03.12.14 vedtatt at også søndag 13. september skal være valgdag for alle kretser ved kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015.

Valg 2011 Logo 521x206_300x119