Sør-Varanger kommune har utarbeidet overordnede retningslinjer for prioritering av søknader - i henhold til forskrift om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket, § 8. Disse  finner du her.

 

Søknadsskjema og mere informasjon om ordningene finner du hos Fylkesmannen i Finnmark.

Ta gjerne kontakt med kommunens Landbrukssjef Ole A. Hestmo.