Forslag til planprogram er tilgjengelig på kommunens hjemmeside, www.svk.no (se link nedenfor), og på servicekontoret på rådhuset.

«Strategisk næringsplan 2017-2027» skal være én overordnet plan for alle næringer og sikre en langsiktig planlegging av næringsutviklingen i kommunen.

Innspill eller merknader til forslag til planprogram sendes til Sør-Varanger kommune, Pb 406, 9915 Kirkenes eller til postmottak@svk.no innen 31. mars 2017.

Vennligst oppgi vår referanse: 16/3232

Planprogrammet finner du her: Forslag til planprogram for strategisk næringsplan 2017-2027 (vedtatt i UFMN 30.01.17).pdf