Tilskudd 2022

UKL Skoltebyen tildeles årlig statlige tilskuddsmidler. Tilskuddet gjelder bare for tiltak som er innafor Skoltebyen UKL og i samsvar med formålet med ordninga, og kommunestyret har i sak 061/20 lagt egne føringer for bruken lokalt.

 

For 2022 har Sør-Varanger fått 350 000,- kroner til lokale tiltak, og det søkes om tilskudd til:

  • restaurering og skjøtsel av arealer
  • kartlegging, dokumentasjon og planlegging (fellestiltak)
  • andre tiltak som fremmer formålet med ordninga

 

Søknad opprettes i Altinn.no, og søknadsfristen er 1. mai 2022. Husk å velge Sør-Varanger kommune som søknadsmottaker.

 

Privatpersoner og foretak kan søke. Øvrige bestemmelser, fremgår av forskriften for ordninga. Kommunen skal i sin behandling av søknadene legge vekt på i hvilken grad:

  • kostnadene står i forhold til tiltakets mål og antatte effekt
  • tiltaket inngår i et målrettet og langsiktig arbeid som fremmer formålet med tilskuddsordningen

Har du spørsmål eller kommentarer, kan du kontakte miljørådgiver eller jordbrukssjef i kommunen.