Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

KUNNGJØRING AV VEDTATT REGULERINGSPLAN: DETALJREGULERING FOR LILLE KARPBUKT

Sør-Varanger Kommunestyre vedtok i møte 26.03.14, sak 021/14 Detaljregulering Lille Karpbukt, gnr. 32, bnr. 51 i Jarfjord, planID 2013011.

Dere varsles herved om planvedtaket i henhold til plan- og bygningslovens (pbl) § 12-12. Vedtatt reguleringsplan er straks bindende for framtidig arealbruk i området.

Kommunestyrets vedtak og vedtatte detaljregulering kan lastes ned her:

Vedtak detaljregulering Lille Karpbukt 260314 

2011013_Planbeskrivelse detaljregulering Lille Karpbukt 260314.pdf

2011013_Bestemmelser detaljregulering Lille Karpbukt 260314.pdf

2011013_Plankart detaljregulering Lille Karpbukt 260314.pdf

2011013_Rissikovurdering detaljregulering Lille Karpbukt 290114.pdf

 

Plandokumentene og vedtaket er også tilgjengelige ved Servicekontoret i Rådhuset, Kirkenes i perioden fram til klagefristen utløper.

 

Vedtaket kan påklages iht. plan- og bygningslovens § 1-9 og forvaltningslovens § 28. Parter og andre med rettslig klageinteresse kan klage til Fylkesmannen innen 30.04.14.

Eventuell klage sendes for forberedende behandling til: Sør-Varanger kommune, Plan og Utvikling, boks 406, 9915 Kirkenes, eller: postmottak@svk.no.

Om retten til å kreve innløsning vises til Plan- og bygningslovens § 15 og 16.

plankartpres_600x397.jpg

Plan- og Utviklingsavdelingen