Det er allerede registrert hele 970 turer og aktiviteter over hele landet i aktivitetskalenderen på friluftslivetsuke.no – men vi har plass til mange flere! Vi håper dere vil være med å spre informasjon om Friluftslivets uke i deres kommune. Oppfordre også gjerne lokale lag, foreninger og andre til å registrere alt som skjer 3. – 11. september i aktivitetskalenderen!

 

Uka åpnes med Natt i naturen lørdag 3. september, der hele Norge inviteres til å overnatte. Markeringen er i år ekstra spesiell, da den også er en større del av den felles nordiske markeringen Nordisk Natt i Naturen, som du kan lese mer om her.

 

Uka avsluttes med Tur med mening, der hele Norge oppfordres til å ta en tur ut og plukke søppel de finner på sin vei. Kampanjen er et samarbeid mellom Friluftslivets uke og Strandryddeuka, som overlapper denne helgen. Les gjerne mer på Turmedmening.no

 

Synliggjør Friluftslivets uke på deres nettside og sosiale medier

 

Vi håper dere har lyst til å være med på å synliggjøre Friluftslivets uke og arrangementene i deres kanaler.

 

Nettsiden og aktivitetskalenderen som finnes på friluftslivetsuke.no kan være aktuell for dere å dele. Vi har også Facebook-headerbilder for Friluftslivets uke og Natt i naturen, som kan lastes ned her. På denne siden finner dere også den nye grafiske profilen for Friluftslivets uke + grafisk profil for Natt i naturen og Tur med mening: https://friluftslivetsuke.no/materiell/

 

Vi har også laget en bilde- og videomappe for Friluftslivets uke, med videosnutter og bilder, som dere finner her: https://norskfriluftsliv.fotoware.cloud/fotoweb/albums/YvuTZ4Qik_ujUIoA/

 

Dere står fritt til å bruke innholdet i mappa over i deres kanaler når dere omtaler Friluftslivets uke, Tur med mening og Natt i naturen. Hvis dere bruker bildene er det viktig at dere husker å kreditere fotografen, dette gjelder alle bildene også de som ikke er merket med rødt. Navn på fotografen står oppgitt til venstre når du velger et bilde inne i mappa. Filmene kan brukes fritt i omtale av kampanjene.

 

Vi gleder oss å feire friluftslivet sammen med dere i september!