Formålet med folkemøtet er å informere om reguleringsplanforslaget som er lagt ut på offentlig ettersyn. Vi ønsker også at interesser og berørte parter skal få mulighet til å komme med merknader og innspill til planforslaget, samt få svar på eventuelle spørsmål.

Som en oppfølging av folkemøtet vil vi ha åpen kontordag på rådhuset i Kirkenes tirsdag 23. mars 2010 fra kl 08.00 til kl 16.00. Vi oppfordrer alle som har spørsmål eller innspill til planforslaget å komme innom for en nærmere prat om reguleringsplanforslaget for E105 mellom Elvenes og Storskog.

Velkommen til folkemøte!

John Brinchmann Najarga
prosjektleder
Statens vegvesen