Årsaken til at planområdet utvides er at Statens vegvesen skal legge ned vann og avløp til den nye kontrollstasjonen på Hesseng. Trase for vann og avløpt blir ca. 250 meter fra kontrollstasjon til påkoblingspunktet i Ekvegen. Fortrinnsvis vil denne følge eksisterende gang- og sykkelveg og Ekvegen.

Frist for tilbakemelding på utvidelsen av planområdet settes til 09.02.2017.

Se kart over utvidet planområdet på http://www.vegvesen.no/vegprosjekter/kontrollstasjonhesseng 

For spørsmål, ta kontakt med planleggingsleder, Kathrine Hanssen tlf. 48135632, kathrine.hanssen@vegvesen.no.