Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
error_outline
18. februar kl. 15:09

Søknad om barnehageplass hovedopptak 2021-2022

SISTE FRIST I DAG 1.MARS. Alle må søke elektronisk via kommunens barnehageportal.

 

les mer ... clear
error_outline
24. februar kl. 14:37

Viktig korona informasjon

les mer ... clear

Erstatning for husdyr drept eller skadet av rovvilt

Du har rett til å få erstatning hvis dine husdyr er skadet eller drept av bjørn, jerv, ulv, gaupe eller kongeørn. Søknad om erstatning skal sendes til Statsforvalteren.

Beskrivelse

Etter naturmangfoldsloven vil du kunne få erstatning når husdyr er drept eller skadet av rovvilt. Døde eller skadede dyr skal undersøkes av Statens naturoppsyn. I de tilfeller hvor dyr er forsvunnet på beite og en ikke kan finne kadaveret for å fastslå dødsårsaken, kan Statsforvalteren likevel erstatte tapet dersom Statsforvalteren mener at det er svært sannsynlig at tapet skyldes rovvilt.

Med husdyr menes bl.a. sau, geit, storfe
Med rovvilt menes gaupe, jerv, ulv, bjørn og kongeørn

Målgruppe

Husdyreiere

Elektronisk søknad om rovvilterstatning

Lover

Se naturmangfoldloven § 19 Erstatning for tap og følgekostnader når husdyr og tamrein blir drept eller skadet av rovvilt

Naturmangfoldloven
Forskrift om rovvilterstatning for husdyr

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Du må fylle ut elektronisk søknad om rovvilterstatning i Elektronisk søknadssenter (ESS), se lenke under.

Elektronisk søknad om rovvilterstatning

 

Tjenesten oppdatert: 21.12.2020 19:25

Språk Norsk - NorwegianSpråk Sami - Samisk