Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Erstatning for husdyr drept eller skadet av rovvilt

 • Generelt om tjenesten

  Beskrivelse

  Etter naturmangfoldsloven vil du kunne få erstatning når husdyr er drept eller skadet av rovvilt. Døde eller skadede dyr skal undersøkes av Statens naturoppsyn. I de tilfeller hvor dyr er forsvunnet på beite og en ikke kan finne kadaveret for å fastslå dødsårsaken, kan Fylkesmannen likevel erstatte tapet dersom Fylkesmannen mener at det er svært sannsynlig at tapet skyldes rovvilt.

  Med husdyr menes bl.a. sau, geit, storfe
  Med rovvilt menes gaupe, jerv, ulv, bjørn og kongeørn

  Målgruppe

  Husdyreiere

  Lover

  Se naturmangfoldloven § 19 Erstatning for tap og følgekostnader når husdyr og tamrein blir drept eller skadet av rovvilt

 • Lover og forskrifter
 • Skjema

  Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

  Du må fylle ut elektronisk søknad om rovvilterstatning i Elektronisk søknadssenter (ESS), se lenke under.

  Elektronisk søknad om rovvilterstatning

   

 • Saksbehandling
 • Kontaktinformasjon
 • Andre opplysninger

  Tjenesten oppdatert: 28.02.2018 17:36

Språk Norsk - NorwegianSpråk Sami - Samisk