En hundretalls personer leverte i sommer inn forslag på de foreløpig åtte gatene på Skytterhuset som skulle få navn. I utlysninga var premiering en hyggelig motiveringsfaktor, og under en enkelt seremoni i sur vind ved nyhusene på det nye boligfeltet "Skytterhusfjellet" ble vinnerne kåret.

 Flere av de spesielt inviterte kunne ikke komme, og med Vigdis Våvang og Nils Edvard Olsen fra navnekomiteen tilstede ble vinnerne kåret av varaordfører Tove Alstadsæter og Bernt Kvamme.

kåring gatenavnvinnere

 

SAMLET TIL KÅRING: Forslagstiller Anita Nilsen, planlegger SVK, Bernt Kvamme, forslagstiller Hugo Nilsen, gatenavnkomitemedlem Vigdis Våvang, forslagstiller Hallgeir Henriksen, forslagstiller Marius Hjelm Mortensen, varaordfører Tove Alstadsæter og leder Nils Edv. Olsen i komiteen.

 

 

 

 

To heldige dobbelvinnere fikk tjue Flaxlodd hver. Det var Kirsten Greiner Ovesen og Hallgeir Henriksen for henholdsvis forslagene Skytterhusveien og Veteranveien for Kirstens vedkommende og Tunstadbakken og Prestevannlia foreslått av Hallgeir.

kirsten greiner ovesen

 

 

VANT MED TO FORSLAG: Kirsten Greiner Ovesen vant tjue Flaxlodd for sine forslag på Skytterhusveien og Veteranveien 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De øvrige vinnere var Johan B. Siira for Monumentveien, Iver Kjellmo Johansen for Standplassen og Edny O. Brochs for Leirdueveien. Lykketreffet var komiteens eget forslag.