Vi tilbyr hjelp til deg med psykiske lidelser, i krise eller deg som sliter i hverdagen - samt familie og pårørende.

Våre tjenester er gratis, og henvisning er ikke nødvendig.