Vi arrangerer to forskjellige kurs den samme dagen. Ett er for voksne som er pårørende, og ett er for unge mellom 14-20 år.

 

Tema som vil bli berørt:

  • Å være pårørende over tid; reaksjoner, belastninger og behov
  • Fokus på egen helse og mestring
  • Kort om pårørendes rettigheter

Tidspunkter:

Kurs for voksne: Onsdag 4. november kl 1300-1600 

Kurs for ungdom 14-20 år: Onsdag 4. november kl 1700-2000 

Sted:

Møterom til avd. for psykisk helse og rus - 2 etasje i Sparelandbygget

Kurset er gratis og du trenger ikke bo i Sør-Varanger kommune for å delta.

Pga. covid-19 pg smittevernshensyn er det max 10 deltakere.

Påmeldingsfrist: fredag 31. oktober

(Ved stor pågang vil det bli vurdert å sette opp et kurs 5. november)

 

For nærmere informasjon og påmelding ta kontakt med:

Grete på tlf. 95723262 eller mail: post.nnorge@veiledningssenter.no

eller

Marianne Frydstad på tlf. 92482444 eller mail: mafy@svk.no