Samtaler kan hjelpe å sette ord på det som er vanskelig og sammen finner man ut av hvordan man kan får det bedre. Noen har behov for samtaler over lang tid, mens andre trenger kun noen få.

Assistert Selvhjelp er et internettverktøy for personer med psykiske plager som kan brukes for å få bedre utbytte av behandling. Det bidrar til at helsetjenestene kan hjelpe flere, tidligere. Verktøyene inneholder engasjerende faginnhold, øvelser og oppgaver. Alt du trenger for å komme i gang er internett og litt egeninnsats!

Vi bruker evidensbaserte, faglige og nyttige metoder som vi vet kan hjelpe deg til å få det bedre i hverdagen.

Kurs - Vi arrangerer selv og sammen med andre regelmessig kurs for innbyggere

Tankevirus

Mestringskurs

Pårørendekurs

Miljøarbeid hjelper til med daglige gjøremål

Innsøkning til rusbehandling

Møteplassen er et lavterskeltilbud der du kan komme innom for en kopp kaffe og aktiviteter, åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 10.00-15.00. Kongensgate 10B.

 

bilde2nett.png