Målgruppe og mandat

Kommunepsykologen jobber med helsefremming og forebygging i psykisk helse- og rusfeltet, opp mot barn/unge i aldersgruppen 6-16 år. Arbeidet utføres gjennom flere delstillinger:
- 50% klinisk lavterskelarbeid 
- 50% systemarbeid (30% folkehelse- og plan/utvikling, 20% fagstøtte) 

I det kliniske virket jobber psykologen som behandler i Psykisk helse- og rustjenesten. Delprosenten er forbeholdt arbeid tilknyttet milde/moderate/kortvarige plager eller lidelser. Dette som del av kommunens forebyggende innsats og tilbud om psykisk helsehjelp på tidlig tidspunkt. Blant oppgavene er kartlegging, tiltak/behandling og samarbeid med andre hjelpere. 

Systemarbeidet har som mål å forhindre at barn/unge utvikler symptomer på psykisk uhelse i utgangspunktet: Psykologen skal bidra inn i kommunens arbeid for å øke beskyttelsesfaktorer og dempe risikofaktorer i lokalsamfunnet vårt. I dette inngår bl.a. fagstøtte til helsestasjonen og barne- og ungdomsskolene, deltakelse i folkehelsegruppe og relevant planarbeid, samt formidling av psykisk helserelatert informasjon til befolkningen (f.eks. v/ samfunnskriser). 
Psykologen er også del av kommunens psykososiale kriseteam. 

Hvordan henvise til kommunepsykologen?

Ved ønske om psykisk helsehjelp kan Psykisk helse- og rustjenesten kontaktes:

- Foreldre (og barn/unge) kan selv ta kontakt per telefon (400 17 800) eller fysisk oppmøte 2. etg. Spareland (Hans Væggers vei 20, 9900 Kirkenes)
- Andre hjelpere (som fastlege, helsesykepleier eller skole) kan henvise
- Tjenesten er gratis

Praktisk

Organisering: Psykologressursen tilhører ikke én tjeneste, men skal bidra via flere kanaler i organisasjonen. Leder er kommunalsjef for helse, omsorg og velferd. 
Kontorsted: Psykisk helse- og rustjenesten (partallsuker) og Rådhuset (oddetallsuker). 

Ta gjerne kontakt ved spørsmål!

 

Mandat kommunepsykolog.png