Målgruppe og mandat

Kommunepsykologen jobber forebyggende og med lavterskelarbeid, opp mot barn/unge:
- 50% klinisk
- 50% systemrettet (20% veiledning av andre tjenester, 20% folkehelsearbeid og 10% plan- og utviklingsarbeid)

I sitt kliniske virke er hun behandler i Psykisk helse- og rustjenesten. Hun deltar bl.a. i et prosjekt om traumebehandling for barn mellom 7-12 år, «Trinnvis Traumefokusert Kognitiv Atferdsterapi (TF-CBT)». Du kan lese mer om dette her

I sitt systemrettede virke har hun mange ulike samarbeidspartnere og oppgaver. Her er noen eksempler: Veileder andre som jobber med barn og unge, deltar i kommunens Folkehelsegruppe, bidrar med informasjon til befolkningen, og deltar i utforming av kommunale planer som angår barn og unge.

Organisering: Leder er kommunalsjef for helse, omsorg og velferd.

Kontorsted: Psykisk helse- og rustjenesten (2. etg. Spareland).

Kriseteam: Kommunepsykologen er del av kommunens Kriseteam.

Hvordan henvise til kommunepsykologen?

Henvendelser sendes til Psykisk helse- og rustjenesten:
- Foreldre (og barn/ungdommer) kan selv ta kontakt med tjenesten
- Fastleger kan henvise til tjenesten.
- Tjenesten er gratis.

Henvisninger må komme enten fra psykisk helse og rustjeneste eller fastlege.


Kontaktinformasjon:

Psykisk helse- og rustjenesten: 400 17 800
Kommunepsykolog, e-post: itjo@svk.no
Kommunepsykolog, mob.: 45844501 (telefonsamtaler må som regel avtales per e-post i forkant)

Ta gjerne kontakt ved spørsmål!