KONTAKTINFORMASJON:

I psykisk helse og rus jobber vi tett sammen. Vi utfyller hverandre med forskjellig og allsidig bakgrunn og utdannelse.

Vi ønsker å være en støttespiller for mennesker når noe er tungt eller vanskelig.

Psykisk helse og rus har kontorer i 2. etg. på Spareland.

Navn

Tittel

Telefon. Nr.

Gøril Jensen

Avdelingsleder

99796559

Anita Gade-Lundlie

Arbeidsleder

93420434

Line Bednarczyk

Miljøterapeut

98268437

Renate Kristiansen

Miljøterapeut

41273611

Marit Bornøy

Miljøterapeut

41267811

Lisa Jerijervi Soini

Miljøterapeut

41320766

Silje Hoff

Ruskonsulent

92067301

Ann-Kristin Basma

Ruskonsulent

41308740

Geir Ove Kristensen

Miljøarbeider

93008198

Judith Hagerupsen

Miljarbeider 90680640

Ingvild Trøyte

Kommunepsykolog

45844501

Miljøteamet

 

78971796/78971795

Brann

Nødhjelp

110

Politi

Nødhjelp

112

Ambulanse

Nødhjelp

113

 

Kommunepsykologen har kontor ved psykisk helse- og rus, og jobber 50% med barn/unge i denne tjenesten. Her finner du mer informasjon.

 

bilde2nett.png