Om det å ha kreft

Å få kreft påvirker alle sider av livet. Sykdommen får følger for den som er syk og for de som er pårørende. Sjokket over å få en alvorlig diagnose, usikkerhet om behandling og fremtid er belastende. Du får mye informasjon om behandling, og råd om hvem du kan kontakte, råd som ikke alltid er lett å huske eller finne ut av. I ulike faser av sykdom og behandling/ rehabilitering kan det være godt å snakke med noen som er utenforstående og som har fagkunnskap.

Mange blir friske av kreft, men vil ha en langvarig behandlings og rehabiliterings- prosess å forholde seg til. Andre vil ikke oppleve å bli helbredet, og vil ha behov for livsforlengende og symptomlindrende behandling, ofte i lang tid. Alle er personer som har mange og sammensatte behov.

Kontaktinformasjon for kreftkoordinator og kreftsykepleier

Du trenger ingen henvisning, alle kan ta kontakt med oss.

Kreftsykepleier

Lill Wenche Jensen
E-post: lwje@svk.no
Mobil: 92 89 41 08
Telefon: 78 97 18 65