I august 2014 startet 19 motiverte introduksjonsdeltakere i prosjekt Jobbfunn! med arbeidsfelt som  ble valgt ut fra kommunens behov for arbeidskraft. Kommunale avdelinger stilte med praksisplasser innen eldreomsorg og renhold. OPUS og Kirkenes videregående skole har stilt lærere, lokaler og praksisplasser, Frivillig Sentralen er med og tilrettelegger og tar inn deltakere i praksisarbeid. Hotell og butikk kom også inn med praksisplasser. Summen av alt har vært med på å gi introduksjonsdeltakerne gode muligheter og resultater. At nær alle deltakerne er klare for jobb, eller å starte i et videre utdanningsløp, er en stor suksessfaktor i introduksjonsprogrammet.

Jobb er viktig for integrering.