Perioden 3. juli til og med 9. august er den såkalte "tidligstemmeperioden". På Rådhuset kan du stemme mandag-fredag mellom kl. 09:00 og 15:00 i denne perioden.

Vi gjør oppmerksom på at i begynnelsen av denne perioden, vil vi ikke ha mottatt de ordinære stemmesedlene. Du vil derfor måtte bruke såkalte "generelle stemmesedler", der du kun kan krysse av for parti, men ikke for person(er).

Fra og med 10. august er det ordinær forhåndsstemmeperiode. Da vil du ha mottatt valgkort, og kommunen har også mottatt de ordinære stemmesedlene til begge valg.

Men uansett: Vil du stemme - så har du hele 10 uker å gjøre det på. Godt valg!