Stipendmidlene brukes som et rekruteringsfremmede tiltak, og er i år prioritert til studenter som tar grunn- eller videreutdanning innen helse- omsorg- eller sosialfag. Videregående opplæring omfattes ikke av ordningen.

Det er ikke utarbeidet søknadsskjema, søknaden sendes som vanlig post. Bekreftelse på studieplass skal legges ved søknaden.

Innvilget stipend medfører bindingstid i Sør-Varanger kommune i ett eller to år etter bestått eksamen og endt utdanning.

Søknaden merkes 18/232 og sendes Sør-Varanger kommune, personalavdelingen, Postboks 406, 9915 Kirkenes innen fredag 24. februar 2018.