Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
A A A

Tilskudd til utvikling

Flyktningtjensten er innvilget midler fra IMDi og BUFdir

Publisert

Flyktningtjensten har søkt og fått innvilget midler til forprosjektet: Arbeidsretting av introduksjonsprogrammet – inneholder introprogrammet i Sør-Varanger tilstrekkelig med kvalifiserende virkemidler? Integrerings- og mangfoldsdirektoratet har innvilget kr 100 000 til arbeidet i 2018.

 

​Barne,- ungdoms og familiedirektoratet har innvilget kr 750 000 over 4 år til foreldrestøttende tiltak i flyktningtjenesten.  Dette skal brukes til ICDP- grupper og kompetanseheving (International Child Development Programme) som er en metode for å veilede foreldre med minoritetsbakgrunn. Flyktningtjenesten og Familevernkontoret i Øst-Finnmark fortsetter samarbeidet om foreldestøtte og planleggingen av  den videre opplæringen.