Skogdag Håbeth  05  Mens det ble servert kaffe og noe å bite i snakket Skogbrukssjef Tor Håvard Sund og SKI instruktør Erik Malterud om hogstmetoder, flerbrukshensyn, brennverdi på de ulike treslag, bruk av motorsag, sikkerhetsutstyr m.m.

Vedteigene ble fordelt ved loddtrekking, og alle som møtte opp fikk sin teig. Hvis dette viser seg å fungere og folk er fornøyde ønsker man å fordele ytterligere teiger i årene som kommer!