Prioriteringene - i tråd med de nasjonale retningslinjer - er:

  • Hustandsmedlemmer til gravide i 1. trimeste (første 3 mnd av svangerskapet)
  • Hustandsmedlemmer til barn under 6 mnd
  • Barn fra 6 mnd og oppover
Med 1000 nye vaksinedoser i hus regner vi med at vi i uke 48 vil kunne gi et vaksinetilbud til disse tre gruppene opp til og med 8-åringene. Barn fra 9 år og oppover vil vi vaksinere klassevis på skolene ettersom vi mottar mer vaksine forhåpentligvis i løpet av uke 49.
I den sammenheng er det viktig at alle foreldre/foresatte sender med barna tilbake til skolen ferdig utfylt skjema mht. om de skal vaksineres eller ikke så snart som mulig slik at vi kan legge opp til en mest mulig effektiv vaksinering. Mer om dette finner du i egen artikkel.
 
Når det gjelder den voksne friske del av befolkningen fra 18 år og oppover er det ennå usikkert om vi kommer til å motta tilstrekkelig med vaksiner før jul til at vi kan starte massevaksinasjon.
 
Alle som har gjennomgått svineinfluensa, og det vil ganske sikkert bli en ikke ubetydelig del av befolkningen i løpet av de neste ukene (15-20% anslagsvis), vil på samme vis som de vaksinert oppnå immunitet mot svineinfluensa og vil ikke ha behov for vaksine. Er en usikker på om en har hatt svineinfluensa er det imidlertid ingen ting i veien for å bli vaksinert.
 
Så snart vi vet sikkert at vi mottar ytterligere vaksine vil vi spikre de endelige vaksinasjonsplanene og publisere disse med nærmere angivelse av målgrupper, tid og sted for vaksinasjon her på hjemmesidene og ved annonsering i lokalavisene
 
Mer informasjon finner du på www.pandemi.no . Har du spørsmål – ring pandemitelefonen 815 55 015
Spørsmål om lokal vaksinering: www.svk.no/pandemi  eller ring Kirkenes helsestasjon 789 77 670
Spørsmål om egen helse og vaksinasjon rettes fastlege - ring Kirkenes legesenter tlf. 789 77 660
 
Tlmodig ventende i vaksinek Bugynes
Tålmodig ventende Bugøynesere