Ingen arbeidsgiver har rett til å pålegge sine ansatte å la seg vaksinere. Vaksineringen er frivillig og det er opp til den enkelte person å avgjøre om han eller hun ønsker å la seg vaksinere. Det skal heller ikke brukes utidig press mot de som av personlige grunner måtte vegre seg mot å la seg vaksinere ei heller har arbeidsvgiver noen rett til å utbe seg nærmere forklaring.

 
Alle arbeidsgivere kan imidlertid legge til rette for at flest mulig lar seg vaksinere ved å gi egne arbeidstakere mulighet til å la seg vaksinere i arbeidstiden. Dette vil for det første gjøre det lettere for den ansatte i en en ellers travel førjulstid å rekke å la seg vaksinere. Dernest er det avgjørende for kommunehelsetjenestens mulighet, for i det hele tatt å rekke å tilby alle som ønsker vaksine før jul, at vi får vaksinert effektivt hele dagen igjennom. 4-5000 doser satt over 4 langdager med 5 vaksineteam i to skift er en kjemeputfordring for oss å mobilisere. Vi trenger ganske enkelt all den drahjelpen vi kan få fra arbeidsgiversiden mht. å nå målet om å tilby alle som ønsker det vaksine før jul.
 
På forhånd takk for hjelpen!