Til nå er vaksinasjonsdekningen i befolkningen sett under ett ca 48 % - nærmere 4600 individer har tatt ansvar og latt seg vaksinere. Selv om epidemien nå er på hell i Sør-Varanger er den fortsatt aktiv både her og i landet forøvrig. Nye indivier blir syke hver dag. Med nært forestående juleferie hvor en rekke av oss enten tar imot julegjester eller selv reiser på julebesøk, vil en kunne forvente at antall smittede vil stige noe som følge av at vi besøker eller får besøk av personer som bor i områder med forsatt høy smitte.
 
Den beste garantien mot en problemfri jule- og nyttårsfeiring hva svineinfluensa angår er å la seg vaksinere. På den måten blir du heller ikke kilde til smitte av andre.
Spesielt har vi et ansvar for å beskytte de gruppene som ikke kan eller har nytte av å la seg vaksinere, kvinner som er gravide i første trimester og barn under 6 mnd. Ingen uvaksinerte tanter, onkler eller besteforeldre ønsker å bære ansvaret for å ha smittet noen av de mest sårbare blant sine nærmeste - det ansvaret viser du best ved å la deg vaksinere før julebesøkene setter inn.
 
Kommuneoverlegen gjentar oppfordringen till arbeidsgivere om å vise ansvar og gi arbeidstakere mulighet for å vaksinere seg i arbeidstiden og ta gjerne også å betal egenandelen på kroner 50 - dette er en svært billig investering i de ansattes helse som med meget stor sannsynlighet også vil vise seg å gi gevinst mht. færre sykeansatte og sykefraværsdager som følge av influensasyke ansatte.
 
Kommuneoverlegen er imponert over det ansvar barn og unge har vist ved å la seg vaksinere. Til dere har jeg kun en oppfordring - krev det samme mot og ansvar av deres foreldre og besteforeldre!
 
Med ønske om god helse og en velsignet julehøytid for alle i Sør-Varanger!