For de immunsvekkede og evt. etternålere som ennå ikke har fått vaksine vil vi sette opp faste vaksinasjonstidspunkter hver uke fremover på Helsestasjon i Kirkenes. Se egen artikkel mht. dager og tidspunkt. Utenom disse tidspunktene vil det ikke bli satt pandemivaksiner da det fortsatt er slik at vi må blande opp 10 vaksiner av gangen og følgelig må vi samle de som skal vaksineres for ikke å la vaksine gå unødig til spille.
 
Som immunsvekkede regnes pasienter med sykdommer som i seg selv gir betydelig svekkelse av immunforsvaret f.eks. kreft, samt pasienter som får behandling med  immundempende medikamenter som f.eks. Prednisolon, Methotrexat og andre typer cellegift m.fl. Er du usikker på om du tilhører pasientgruppen immunsvekkede som bør la seg vaksinere 2 ganger anbefaler vi at du kontakter din fastlege for veiledning.
 

For mer informasjon vedr. nasjonale anbefalninger mht. vaksinering se www.pandemi.no