6000 vaksinedoser tilsier at vi ligger litt i overkant av 60 % mht. vaksinasjonsdeking i befolkningen. Oppslutningen rundt vaksineringen har vært meget god i risikogruppene og blandt barn og unge der vi for enkelte grupper er helt opp i nærmere 100 % vaksinasjonsdekning. Lavest oppslutning om vaksinen har vi ikke overraskende hatt blant friske voksne.
 
Basert på nasjonale og internasjonale estimater om at ca 1/3 av de som blir syke av svineinfluensa oppsøker legetjenesten, har opp imot 1500 innbyggere i Sør-Varanger gjenomgått sykdommen. Denne gruppen i likhet med de som er vaksinerte har nå en god immunitet mot evt. nye runder med svineinfluensa. Om vi legger gruppen vaksinerte til gruppen som har gjenomgått naturlig sykdom med svineinfluensaviruset og trekker litt ifra for de som både har gjennomgått sykdom og tatt vaksinen, er et rimelig anslag at et sted mellom 7000 - 7500 eller ca 75 % av innbyggerne i Sør-Varanger har fått etablert et godt immunforsvar mot den nye influensaen - Influensa A(H1N1) - "svineinfluensa". Dette gir Sør-Varangerbefolkning tilstrekkelig immunitet til å forebygge nye store epidemier av svineinfluensa.
 
Som kommunehelsetjeneste er vi svært godt fornøyde med å ha nådd en så god immunstatus i befolkningen. At vi i tillegg har nådd dette målet uten alvorlige hendelser eller tap av liv som følge av svineinfluensa er vi ydmykt takknemlige for.
 
Vil til sist rette en stor takk til befolkningen som har oppført seg eksemplarisk og rettet seg etter de retningslinjer som vi hele veien har måttet sette for å nå de mest utsatt individene med vaksine først. Vi har ikke hatt noen av de ubehagelige opplevelsene med truende eller påtrengende individer som vi har lest og hørt om fra andre steder i landet. Dette viser at vi fortsatt er et lokalsamfunn som solidarisk lever opp til det gamle idealet "gjør din plikt - krev din rett" - og vi lever godt med det!