Dette er klart medvirkende til at vi nå ser at det lokale utbruddet av den nye InfluensaA(H1N1) - svineinfluensaen - nå er avtagende i kommunenFra å ligge opp under 10 % av alle henvendelser til legetjenesten på det meste utgjør pasienter med influensaliknende sykdom rundt 3 % av alle henvendelse til legetjenesten siste uke. Fortsatt regner vi med at vi til enhver tid har 100-150 personer som er syke med svineinfluensa i Sør-Varanger.

 
Totalt har vi under det aktuelle utbruddet av svineinfluensa registrert 549 personer som har tatt kontakt med legetjenesten grunnet influensa de siste 10 ukene. Nasjonale og internasjonale erfaringstall tilsier at  ca 1/3 av de som blir syke av svineinfluensa kontakter lege. Det gir et estimat på et sted mellom 1500-1600 personer (15-16 % av befolkningen) som har hatt svineinfluensa i kommunen så langt under dette utbruddet
 
På landsbasis var estimatet ved utgangen av uke 48 at ca 850 000 totalt i Norge har gjennomgått svineinfluensa hvilket tilsvarer ca 18 % av befolkningen totalt. Fortsatt er det betydelige utbrudd en rekke steder i landet, men også aktiviteten på landsbasis er synkende. Selv om antall nysmittede nå avtar er det fortsatt langt flere syke til enhver tid enn ved vanlig sesonginfluensa på landsbasis.