2. gangs vaksinering av immunsvekkede og evt. uvaksinerte etternølere som ønsker vaksine vil fra nyttår foregå på faste dager og klokkeslett ved helsestasjon i Kirkenes.
I tillegg åpnes det for vaksinering i uke 52 og 53 som følger:
 
 
Vaksinasjonssted: Kirkenes helsestasjon
 
Uke 52:
Mandag 21. desember klokken 1200 - 1400
 
Uke 53:
Onsdag 30. desember klokken 1000 - 1400
 
Fra uke 1 og utover i 2010
Fredager mellom klokken 0900 - 1100     
 
Pris per vaksine:  50,- kroner
 
 
Hjemmebasert omsorg vil sørge for at evt. brukere som ikke selv kan komme seg til vaksinasjon og som trenger 2. vaksinedose, får denne satt i hjemmet.
Evt. andre som ikke er registrerte brukere av hjemmebasert omsorg og som trenger en 2. vaksinedose og ikke er istand til å komme seg til vaksinasjon på helsestasjon på egen hånd, kan kontakte helsestasjon på telefon 78 97 76 70. For disse vil vi organisere et vaksinetilbud i samarbeid med hjemmesykepleien.