Vi får en del henvendelser til helsestasjon mht. hvem dette dreier seg om og legger derfor ut litt informasjon om dette på vår hjemmesiden 

Personer som trenger to vaksinedoser er de som har et immunapparat som fungerer så dårlig at det ikke klarer å reagere tilfredsstillende på èn vaksinedose. Dette er en relativt lilten gruppe pasienter og må i mange tilfeller vurderes individuelt. Er du i tvil om du tilhører gruppen immunsupprimerte som bør vaksineres 2 ganger kan du kontakte din fastlege for å avklare dette nærmere. De få pasientene som tilhører denne gruppen er imidlertid oftest meget vel klar over dette gjennom den informasjonen de har fått av fastlege og spesialister i forbindelse med den behandling de har mottatt eller mottar for sin sykdom.
Immunsvikt kan generelt deles opp i tre grupper
  • Medfødte immunsvikttilstander (har fra fødsel av en svikt i immunsystemet)
  • Ervervete immunsvikttilstander (har fått påført en varig svikt immunsystemet senere i livet f.eks. pga sykdom som rammer immunsystemet)
  • Personer på behandling med immunsuppresive midler (alle typer cellegift, prednisolon i tablettform og andre immundempende medikamenter)
I denne sammenheng er det greitt å gjøre oppmerksom på at diabetikere ikke tilhører gruppen immunsupprimerte selv om de kan ha noe lettere for å få mer langtrukne infeksjoner enn de som ikke har diabetes.

 

Helsestasjon i Kirkenes tilbyr vaksine av immunsupprimerte (og evt. andre etternølere som ennå ikke har latt seg vaksinere første gang) hver fredag mellom klokken 0900 og 1100.