Skjema "Samtykke til vaksinasjon av barn i skolepliktig alder" finner du her

 
Foreldre/foresatte vil få nærmere beskjed når vi vet mer eksakt når vaksinasjonen vil finne sted. Dette vil avhenge av vaksineleveransene til kommuen i ukene fremover. Så snar vi vet noe mer eksakt legges det ut her på hjemmesiden og barna vil også få med seg skriftelig beskjed fra skolen.
 
Erfaringsmessig vil barn opp til og med 3. klasse kjenne det tryggest om mor og far er tilstede under vaksinasjonen. Fra 4. klasse og oppover er det greitt for de fleste å bli vaksinert uten at foreldrene er tilstede men de er selvfølgelig velkomne til å være med.
 
For å kunne planlegge skolevaksinasjonene best mulig bes alle foreldre/foresatte fylle ut og signere på skjema som barnet får med hjem fra skolen mht. om de ønsker eller ikke ønsker at barnet skal vaksineres og returnerer dette til barnets kontaktlærer innen onsdag 18. november.