Våre tjenester

Helsestasjonstjenesten er ansvarlig for driften av kommunens helsestasjon 0-5 år, skolehelsetjeneste 5-20 år, helsestasjon for ungdom (HFU) og for jordmortjenesten. I tillegg utfører vi reisevaksinering/revaksinering og vi har også flyktningehelsesykepleier som har oppgaver ift helsekartlegging av nyankomne flyktninger, samt tuberkulosescreening av arbeidsinnvandrere og andre i målgruppen. Mye av virksomheten foregår i helsestasjonens lokaler i Storgata 2, Kirkenes Amfi 3. etasje, men skolehelsetjeneste på grunn- og videregående skoler utgjør en vesentlig del av tjenesten.

Grunnbemanningen består av jordmor, helsesykepleier og lege. Helsestasjonen samarbeider også med, fastleger, fysioterapeuter, barnehageansatte, familieterapeuter, barnevern, koordinerende enhet, spesialist og pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) ved behov.

Tjenestens målgruppe

Helsestasjon:

Barn 0-5 år.

Skolehelsetjenesten:

Barn 5-20 år.

Helsestasjon for ungdom (HFU):

Ungdom 13-25 år.

Vaksinasjonstjeneste:

Hele befolkningen.

Jordmortjenesten:

Gravide og deres familie.

Flyktninghelseykepleier:

Flyktninger, arbeidsinnvandrere.

Formål med tjenesten

Fremme psykisk og fysisk helse, fremme gode sosiale og miljømessige forhold, samt forebygge sykdom og skader.

Hva kreves for å motta tjenesten

Noen av deltjenestenene har faste konsultasjoner til sine målgrupper, andre er basert på at man selv tar kontakt ved behov. Tjenesten er et lavterskeltilbud og man trenger ikke henvisning for å få time.

Åpningstider, timebestilling og kontaktinformasjon

Åpningstid helsestasjonen: 

Alle hverdager kl. 08.00 - 15.30.

 

Timebestilling:

Timebestilling ved henvendelse til helsestasjonens ekspedisjon per telefon eller oppmøte. Ekspedisjonen/telefonen er betjent:

Mandager- tirsdager- torsdager: kl 08.30- 14.30

Onsdager: kl 10.00-14.30

Fredager: ekspedisjonen er ubemannet. Fredager tar vi imot meldinger på telefonsvarer, og ringer tilbake.

 

Telefonnummer: 

78 97 76 70

 

Besøksadresse: 

Storgata 2, 3. etasje (Amfi senter). Postadresse: Postboks 406, 9915 Kirkenes