Målgruppe

Gravide med familie og barselkvinner.

Formål med tjenesten

Å sikre at den gravide og fosterets helse og velvære ivaretas på best mulig måte, slik at svangerskap og fødsel forløper med minst mulig risiko for begge.

Svangerskapskontroller

Svangerskapskontrollene legges vanligvis til følgende svangerskapsuker:

Uke 8 - 12 - første kontroll hos jordmor eller lege

Uke 18 - 19 - ultralydundersøkelse

Uke 24 - kontroll

Uke 28 - kontroll

Uke 32 - kontroll

Uke 36 - kontroll

Uke 38 - kontroll

Uke 40 - kontroll

Uke 41 - kontroll

Om innhold i konsultasjonene: Svangerskapskontroller - helsenorge.no

Bruk av tjenesten

Den gravide må selv bestille time hos jordmor eller lege til førstegangsbesøk.

Ha alltid med helsekort for gravide og morgenurinprøve til svangerskapskontroll.

Vi har også utlån av hjelpemidler til gravide og ammende.

Åpningstider, timebestilling og kontaktinformasjon

Åpningstid helsestasjonen: 

Alle hverdager kl. 08.00 - 15.30.

 

Timebestilling:

Timebestilling ved henvendelse til helsestasjonens ekspedisjon per telefon eller oppmøte. Ekspedisjonen/telefonen er betjent:

Mandager- tirsdager- torsdager: kl 08.30- 14.30

Onsdager: kl 10.00-14.30

Fredager: ekspedisjonen er ubemannet. Fredager tar vi imot meldinger på telefonsvarer, og ringer tilbake.

 

Telefonnummer: 

78 97 76 70

 

Besøksadresse: 

Storgata 2, 3. etasje (Amfi senter). Postadresse: Postboks 406, 9915 Kirkenes