Tjenestens målgruppe

Alle elever i grunnskole og videregående skole.

Formål med tjenesten

Bidra til å fremme god fysisk, psykisk og sosial helse blant barn og unge.

Bidra til å gjøre barn og unge i stand til å kunne påvirke faktorer som fremmer deres helse, trivsel og mestring.