Åpen dag for vaksinering av risikogruppene:

Kirkenes (På helsestasjonen)                                              

Tirsdag 18.10 kl. 17:00 – 19:00                                           

Onsdag 19.10 kl. 17:00 – 19:00                                          

Torsdag 20.10 kl. 17:00 – 19:00                                           

Onsdag 02.11 kl. 09:00 – 11:00                                           

 

Bugøynes (legekontoret)

Tirsdag 18.10 kl. 10-14 

 Kontant betaling eller faktura.    

 

Pasvik (kafeen på Svanvik)

Onsdag 19.10. kl. 09.00 - 12.00

Kontant betaling eller faktura.

Vaksinen koster kr. 200,-.

 

Helsepersonell får tilbud på egen arbeidsplass.

Hvem gjelder dette for?

 • Alle fra fylte 65 år
 • Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester). Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko skal også få tilbud om influensavaksine
 • Prematurt fødte barn, særlig barn født før uke 32 i svangerskapet, fra 6 måneder (kronologisk alder) til 5 år
 • Personer som bor sammen med (eller er tilsvarende nære) immunsupprimerte

Barn og voksne med:

 • kronisk lungesykdom (inkludert astma),
 • hjerte- og karsykdom (annet enn velregulert høyt blodtrykk),
 • diabetes type 1 og 2
 • leversvikt eller nyresvikt
 • kronisk nevrologisk sykdom eller skade, spesielt personer med nedsatt lungekapasitet og/eller hostekraft
 • nedsatt immunforsvar som følge av sykdom eller behandling av sykdom (f.eks. organtransplanterte, kreft, HIV, reumatoid artritt og andre sykdommer)
 • svært alvorlig fedme (KMI over 40)
 • annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege (f.eks. personer med medfødte kromosomavvik, genetiske syndromer og sammensatte kromosomavvik som ikke er klassifisert annet sted)

Koronavaksine samtidig som du tar influensavaksine

Risikogruppen for influensavaksine er for stor del sammenfallende med risikogruppen for koronavaksine. Er det innbyggere som mangler grunnvaksinasjon eller oppfriskningsdose 1 eller 2 for korona, så kan det settes samtidig, en i hver arm. Dette er KUN et tilbud for de som faller inn under risikogruppene, ikke for den øvrige befolkning.

Øvrige må ta influensavaksine på Apotek.