Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
NKS bilde

KUNNGJØRING AV VEDTATT REGULERINGSPLAN: ENDRING AV DETALJREGULERING FOR NYE KIRKENES SYKEHUS

Sør-Varanger Kommunestyre vedtok i møte 26.02.14, sak 009/14 Endring av detaljregulering for Nye Kirkenes Sykehus, planID 2011015.

Dere varsles herved om planvedtaket i henhold til plan- og bygningslovens (pbl) § 12-12. Vedtatt reguleringsplan er straks bindende for framtidig arealbruk i området.

 

Kommunestyrets vedtak og vedtatte detaljregulering kan lastes ned her:

Vedtak Endring Nye Kirkenes Sykehus

Planbeskrivelse Endring Nye Kirkenes Sykehus260214

Reguleringsbestemmelser Endring Nye Kirkenes Sykehus 260214

Plankart Endring Nye Kirkenes Sykehus 260214

Vedlegg:

1 X001_Rev01 - Støykart Nye Kirkenes Sykehus

2 Notat om helikopterstøy

3 ROS-analyse Nye Kirkenes sykehus_revJ03_endelig

4 Rapport grunnundersøkelser 2012

5 Merknader til oppstart

6 Situasjonsplan A3

 

Plandokumentene og vedtaket er også tilgjengelige ved Servicekontoret i Rådhuset, Kirkenes i perioden fram til klagefristen utløper.

 

Vedtaket kan påklages iht. plan- og bygningslovens § 1-9 og forvaltningslovens § 28. Om retten til å kreve innløsning vises til pbl §§ 15 og 16.

Parter og andre med rettslig klageinteresse kan klage til Fylkesmannen i Finnmark innen 04.04.14.  Eventuell klage sendes for forberedende behandling til: Sør-Varanger kommune, Plan og Utvikling, boks 406, 9915 Kirkenes, eller: postmottak@svk.no.

 

Plan- og Utviklingsavdelingen