Plandokumentene og vedtaket er tilgjengelige ved Servicekontoret i Rådhuset, Kirkenes i perioden fram til klagefristen utløper.

Vedtaket kan påklages iht. plan- og bygningslovens § 1-9 og forvaltningslovens § 29.
Parter og andre med rettslig klageinteresse kan klage til Fylkesmannen innen 05.12.2013

Eventuell klage sendes til forberedende behandling hos:

Sør-Varanger kommune
Plan- og Utviklingsavdelingen
Boks 406
9915 Kirkenes

eller: postmottak@svk.no.

Vennligst oppgi vår referanse 11/2511.

 

Plandokumenter:

SØKNAD OM OMREGULERING AV PARNASSVEIEN (L)(240951).pdf

gjeldende plan med dagens vegtrase og bebyggelse (L)(417035).pdf

1985101_PL Storhaugen Felt A (2).pdf

1985101_BEST Storhaugen 201092 (L)(417037).pdf

MELDING OM VEDTAK FRA UTVALG FOR PLAN OG SAMFERDSEL 07.11.13 MINDRE ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR STORHAUGEN FELT A - I PARNASSVEIEN (L)(214008_1_P).doc PDF document ODT document