De som vaksineres immuniserer raskt og en stor gruppe har allerede etter 1 uke en god beskyttelse etter 2 uker er beskyttelsesgraden meget høy for de aller fleste. Dette er sjedent gode resultater. Pandemrix kan gi noe kraftigere reaksjon med smerter, ømhet og hevelse på injeksjonsstedet enn vanlig vaksine mot sesonginfluensa. Dette synes å gjelde særlig de yngste og avtar med økende alder.

 
En slik vaksinereaksjon er et uttrykk for at immunresponsen trigges som den skal hos den vaksinerte. Andre vanlige bivirkninger som hodepine, tretthet og feber, opptrer også noe hyppigere ved Pandemrix enn ved andre vaksiner. Siden vaksinen er dyrket på egg, må det utvises forsiktighet hos personer med alvorlig eggallergi - i praksis betyr det at de som har hatt anafylaktisk sjokk med bevisthetstap og pustestans ved inntak av egg bør avstå fra Pandemrix og heller tilbys den garantert eggfrie vaksinen Celvapan, innkjøpt fra Østerrike. Celvapan er en inaktivert helvirusvaksine som ikke er dyrket på egg. Denne vaksinen fås kun gjennom spesialisthelsetjenesten etter henvisning fra fastlegen. 
 
Antall bivirknigner og typen bivirkninger som er observert etter at mange millioner doser av vaksinen Pandemrix er satt i Norge og resten av Europa er helt i tråd med det en har forventet. Risikoen ved å bli syk overgår langt risikoen ved å la seg vaksinere og nasjonale helsemyndigheter oppfordrer sterkt til at alle lar seg vaksinere.
 
Grundig informasjon om vaksinen får du ved å lese helsemyndighetenes informasjonsskriv til befolkningen lagt ut på www.pandemi.no ved å følge denne lenken http://www.helsedirektoratet.no/vp/multimedia/archive/00268/Lang_publikumstekst_268639a.pdf