For perioden 2013 – 2017 er følgende personer foreslått:

  1. Leif Astor Bakken
  2. Erlend Liljegren
  3. Asbjørn Wollmann
  4. Askild Brækkan
  5. Tor Steinar Wikan
  6. Kristin Danielsen
  7. Unni Hamborg
  8. Shirley Leiros
  9. Ann Veronica Sotkajærvi
  10. Hanne Bones Vangberg
 Forslaget legges ut til offentlig ettersyn i perioden 01.10. – 14.10.12. Innvendinger  til forslaget må være Sør-Varanger kommune i hende innen 14.10.12, og sendes postmottak@svk.no .